Tuesday, September 12, 2006

Uventet besøk

For de få som kjenner meg, så vil nok det at jeg, en mann uten teknisk insikt, famler meg rundt på nettet og prøver å opprette en blog, være en svært uventet hendelse. Ikke det at jeg famler meg rundt, for det pleier jeg vell å gjøre. Men det at jeg i det hele tatt våger meg ut i denne ukjenet elektroniske verdenen.
Målet med dette uventetde besøket er å bli. Hvordan siden vil se ut, hva som kommer til å stå, er et resultate av hvor denne mannen lander, og hva han klarer å lære seg.

Kjære venner, ønsk meg lykke til...

Sindre